Stan nagłego zagrożenia zdrowia, a nawet życia może pojawić się u każdego pacjenta gabinetu stomatologicznego. Personel medyczny jest najczęściej zaskoczony sytuacją, ponieważ na co dzień nie ma styczności ze stanami zagrożenia życia. Co zrobić, żeby uniknąć niepotrzebnego stresu towarzyszącemu takim sytuacjom? Oczywiście wyposażenie gabinetu w specjalistyczny sprzęt, tj. zestaw do resuscytacji to podstawa, ale odpowiednio przeszkolony zakresie postępowania ratunkowego personel daje gwarancję i bezpieczeństwo, że pacjent otrzyma fachową pomoc, zanim dotrze wykwalifikowany zespół ratownictwa medycznego.

Publikacji na temat resuscytacji krążeniowo oddechowej, specyfice urazów i zaopatrywaniu ran, nie brakuje, bo z taką tematyką spotkamy się zarówno w literaturze, jak i w Internecie. Warto jednak poświecić jeden dzień i skorzystać z profesjonalnego szkolenia, które prowadzi licencjonowany ratownik medyczny oraz asystentka stomatologiczna. Takie szkolenie od niedawna dostępne jest w Dental Skills Institute w Warszawie. Oferta szkoleń dla asystentek stomatologicznych została poszerzona o „Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym”.

Gabinet stomatologiczny, jak każdy gabinet zabiegowy, może kojarzyć się wielu osobom z bólem, strachem i obawą przed infekcją lub dyskomfortem oraz z nieprzyjemnymi doznaniami psychicznymi. U pacjenta zdrowego nie powoduje to zazwyczaj poważnych konsekwencji, ale u chorych ze współistniejącymi schorzeniami internistycznymi może prowadzić do zaburzenia równowagi czynnościowej ustroju. Liczba pacjentów obciążonych ryzykiem schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz innymi schorzeniami wieku podeszłego wzrasta z roku na rok.

W trakcie jednodniowego szkolenia można nie tylko przeszkolić się z teorii, czyli wykładu z wykorzystaniem filmów i prezentacji multimedialnych, ale także przećwiczyć wszystkie czynności ratunkowego w stanach nagłych używając specjalistycznych fantomów szkoleniowych. Na kursie dla asystentek stomatologicznych poruszane jest szerokie spektrum zagadnień dotyczących pierwszej pomocy w warunkach gabinetu stomatologicznego oraz najczęstszych stanów nagłych mogących mieć miejsce w pracy asystentki.

Szkolenie rozpoczyna się od omówienia aspektów prawnych udzielania pierwszej pomocy, czyli przepisów obligujących do udzielania pomocy, tacy przeciwwstrząsowej, a także wyposażenia apteczki pierwszej pomocy w gabinecie. Następnie uczestnicy szkolenia zapoznają się z postępowaniem wstępnym przy udzielaniu pierwszej pomocy, czyli z tzw. ogniwami łańcucha przeżycia. W dalszej części omówiona zostaje krok po kroku resuscytacja krążeniowo-oddechowa w warunkach gabinetu stomatologicznego.

Przyczyną nagłego zatrzymania krążenia u osób dorosłych jest najczęściej migotanie komór serca. W chwili wystąpienia takiej sytuacji w gabinecie stomatologicznym, trzeba koniecznie jak najszybciej powiadomić pogotowie ratunkowe oraz podjąć resuscytację krążeniowo-oddechową. Wyłączne uciskanie klatki piersiowej może być skuteczne tylko w pierwszych kilku minutach po utracie przytomności. Większe szanse na przeżycie ma osoba, u której zastosowano same uciśnięcia klatki piersiowej, aniżeli osoba, u której nie podjęto żadnych czynności.

W kolejnej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak postępować przy nieurazowych stanach zagrożenia życia, tj. omdlenia, zachłyśnięcia, zadławienia, anafilaksja, epilepsja, astma, stany lękowe, hipo- i hiperglikemia.

Specyfika urazów i zaopatrywanie ran to ostatni etap szkolenia teoretycznego, a co za tym idzie ogólne zasady wykonywania opatrunków, postępowanie z krwotokami w obrębie głowy, postępowanie w oparzeniach, postępowanie poekspozycyjne i postępowanie z pacjentką ciężarną.

Każdy człowiek jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy. Bywa jednak, że nie każdy czuje się na taką sytuacje przygotowany. Najlepiej jest, gdy jesteśmy pewni, co należy robić w takiej sytuacji. A pewność mamy, gdy jesteśmy przeszkoleni. Taką okazję stwarza kurs z postępowania w przypadkach stanów nagłych w gabinecie. W gabinecie stomatologicznym mogą wystąpić rozmaite stany nagle, które wymagają zdecydowanych działań ratunkowych. Właściwe rozpoznanie i skuteczne leczenie nagłych zagrożeń zdrowotnych u pacjentów stomatologicznych, podjęte przez dobrze przygotowany zespół, pozwala na uzyskanie zadowalających wyników.

Informacje i program na www.dsi-edu.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here