Spadek efektywności działania sprężarki powietrza wiąże się ze zwiększeniem kosztów produkcji ponoszonych przez firmę. Z tego powodu niezależnie od rodzaju kompresora znajdującego się w naszym zakładzie, istnieje szereg kwestii, o które można zadbać, by urządzenie zawsze pracowało wydajnie. Co prawda np. sprężarki olejowe należą do mało awaryjnych sprzętów, ale podstawą jest prawidłowa eksploatacja oraz kontrola ich stanu.

Monitorowanie i analiza systemu

Analiza danych systemowych układu (przepływu, ciśnienia, temperatury) pozwala określić, z jaką wydajnością urządzenie pracuje oraz wychwycić sytuację, w której następuje jej spadek, podnosząc koszty wytworzenia sprężonego powietrza. Z kolei stosowanie monitoringu zdalnego umożliwia szybką kontrolę ewentualnych awarii. Dzięki temu można uniknąć kosztownych przestojów oraz strat w produkcji, jak również kosztów związanych z serwisowaniem.
Równie ważne jest także dokładne sprawdzanie zapotrzebowania na sprężone powietrze. Niepotrzebna praca sprężarki na wysokich obrotach zmniejsza jej żywotność i stwarza większe ryzyko wystąpienia usterek.

Konserwacja oparta na analizie stanu

Najczęściej producenci i użytkownicy sprężarek dbają o dokonywanie rutynowych, planowych przeglądów. Obecnie jednak dostępne są systemy pozwalające na konserwację sprzętu opartą na analizie stanu. Polega ona na ciągłym monitorowaniu kondycji części eksploatacyjnych i bieżącym zgłaszaniu potrzeby ich serwisowania, naprawy lub wymiany. Dzięki temu unika się kosztownych przestojów, gdy nie są one potrzebne, dbając jednocześnie o stały, wysoki poziom efektywności pracy układu sprężonego powietrza.

Stałe kontrolowanie stanu sprzętu jest szczególnie ważne dla lokalizowania i likwidowania wycieków powietrza. Przecieki te występują w niemal każdej instalacji i potrafią podnieść koszt wytwarzania sprężonego powietrza nawet o 40%. Ciągła analiza stanu umożliwia ich szybkie odnajdywanie i neutralizowanie.

Modernizacje systemów

Częstym problemem we współczesnych zakładach produkcyjnych jest korzystanie ze starych, nieaktualnych systemów. Z czasem wpływa to negatywnie na wydajność sprzętów oraz efektywność produkcji. Dlatego podczas ich konserwacji i modernizacji należy zadbać o instalację najnowszych aktualizacji. Oprócz korzystnego wpływu na efektywność kompresorów nowe technologie pozwalają zmniejszyć przyszłe koszty serwisowania i utrzymania jakości pracy na zadowalającym poziomie.

Z kolei korzystając ze starszego typu systemów, należy szczególną uwagę zwrócić na ich prawidłową eksploatację. Na przykład sprężarki tłokowe nie są przystosowane do pracy ciągłej – korzystanie z nich w taki sposób szybko prowadzi do awarii i niepotrzebnych strat.

Wykorzystywanie oryginalnych części zamiennych

Korzystanie z nieoryginalnych części zamiennych ze względu na niską cenę jest powszechną pokusą dla użytkowników sprężarek. Jednak ich wykorzystanie nie jest dobrym pomysłem. Przede wszystkim, korzystając z części innych niż oryginalne, nie mamy pewności, że posiadają one odpowiednie parametry techniczne. Dodatkowo tracimy wtedy gwarancję na układ sprężonego powietrza, przez co nie możemy liczyć na pomoc producenta w przypadku awarii.
Ponadto trzeba wziąć pod uwagę, że np. sprężarki śrubowe będą działały prawidłowo tylko z oryginalnymi komponentami.

Prawidłowa dbałość o sprężarkę powietrza na co dzień sprawi, że będzie ona działała wydajnie i bezpiecznie. Szczególną uwagę należy zwrócić na regularne serwisowanie jej silnika oraz bieżące monitorowanie stanu elementów systemu. Dzięki temu znacznie przedłuża się żywotność urządzenia. Zadbane sprężarki generują także znacznie mniejsze koszty eksploatacji. Z kolei korzystanie z oryginalnych części zamiennych umożliwi nam korzystanie z pomocy producenta w przypadku usterki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here