Zawód rzeczoznawcy budowlanego kojarzy się zazwyczaj z wykonywaniem ekspertyz budowlanych, które są niezbędne do dopuszczenia budynku do użytku. Ekspert w dziedzinie budownictwa może jednak przeprowadzić także inwentaryzację budynku i sprawdzić jego stan techniczny na zlecenie inwestora. Co ważne, w wielu przypadkach, np. podczas ubiegania się o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia nieruchomości, taka inwentaryzacja jest obowiązkowa.

 

Inwentaryzacja budynku – czym jest, kto ją powinien wykonać?

Inwentaryzację budynku, podobnie jak ekspertyzę budowlaną, opinie techniczne dotyczące stanu budynku oraz wszelkiego rodzaju badania kontrolne nieruchomości powinien wykonywać rzeczoznawca budowlany posiadający odpowiednie kwalifikacje do sporządzania tego typu dokumentów. W niektórych przypadkach dokumenty może też wystawić rzeczoznawca majątkowy.

Inwentaryzacja budowlana przygotowana przez rzeczoznawcę budowlanego ma za zadanie poświadczyć aktualny stan techniczny budynku i wykluczyć sytuację, w której zostałby on dopuszczony do użytkowania w stanie zagrażającym naszemu zdrowiu i życiu. Dokument tego typu powinien także w sposób bardzo dokładny określić wszystkie zmiany zachodzące w strukturze domu. Mowa tu zwłaszcza o wszelkiego rodzaju remontach i przebudowach, podczas których dochodziło do znaczących zmian w architekturze nieruchomości. Inwentaryzacja budowlana powinna być zatem zlecona rzeczoznawcy budowlanemu w przypadku przebudowy i nadbudowy budynku, generalnego remontu, zmiany przeznaczenia pomieszczeń (np. na lokale usługowe), wymiany urządzeń sanitarnych i instalacji zamontowanych w budynku, a także podczas wymiany okien i drzwi. Opinia wykonana po zakończeniu tego typu prac każdorazowo pozwoli nam się upewnić, że podczas renowacji budynku nie doszło do nieumyślnych zmian w konstrukcji domu, które mogłyby wpłynąć na jego stabilność i nasze bezpieczeństwo.

Co ważne, inwentaryzacja budynku jest też szczególnie potrzebna w przypadku starszych domów, które są sprzedawane lub po prostu remontowane. W wielu przypadkach – zwłaszcza, jeśli nie jesteśmy pierwszym właścicielem nieruchomości i nie dysponujemy dokumentami poświadczającymi użyteczność budynku – inwentaryzacja może zastąpić dokumentację inwestorską. Tego typu dokument wystawiony przez rzeczoznawcę budowlanego będzie też poświadczał stan techniczny domu i mówił o wykonanych w nim do tej pory pracach.

 

Inwentaryzacja budowlana – co znajdziesz w dokumencie?

Prawidłowo przeprowadzona przez rzeczoznawcę budowlanego inwentaryzacja budowlana lub opinia techniczna poświadcza aktualny stan techniczny budynku i jest dokumentem wiążącym w przypadku zakupu i sprzedaży domu. Żeby opinię rzeczoznawczą można było uznać za rzetelną, przygotowanie dokumentacji powinno być poprzedzone obiektywnym wywiadem na miejscu badania, odpowiednimi pomiarami i czynnościami dodatkowymi mającymi na celu ustalić, w jakim zakresie dotychczas były prowadzone zmiany w strukturze domu. Inwentaryzacja budowlana musi zawierać dane na temat lokalizacji budynku, jego wielkości, liczby kondygnacji, charakteru nieruchomości i jej przeznaczenia. Poza tym rzeczoznawca budowlany musi dokładnie opisać budynek, jego elementy i działkę budowlaną, na której się znajduje. Do dokumentacji pomiarowej muszą być dołączone: opisy techniczne budynku, wyliczenia, fotografie i rysunki wykonane na miejscu badania, grafiki z zaznaczonymi przekrojami kondygnacji nadziemnej i podziemnej, grafiki z zaznaczonymi elementami elewacji, zwymiarowany rzut działki, na której znajduje się dom, w skali 1:500 z danymi dotyczącymi budynku, jego części i przyłączy, zwymiarowany rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 z rysunkami więźby dachowej i przewodów (kominowego, dymnego, wentylacyjnego) oraz odwodnienia dachu, a także zwymiarowane rzuty kondygnacji naziemnych i podziemnych w skali 1:50 lub 1:100. Do tego należy dołączyć opis instalacji i urządzeń sanitarnych.

 

Kiedy trzeba wykonać inwentaryzację budynku?

Inwentaryzacja budowlana powinna zostać zlecona rzeczoznawcy budowlanemu w przypadku kupna i sprzedaży domu. Jeżeli to my sprzedajemy budynek, wcześniej powinniśmy zadbać o przygotowanie przez eksperta opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego domu. W przypadku, jeżeli jesteśmy nabywcami, możemy żądać od poprzedniego właściciela przedłożenia dokumentu z inwentaryzacji budowlanej. Pozwoli nam to uniknąć ukrytych usterek i kosztownych remontów. Poza tym badanie techniczne budynku musi być przeprowadzone przy okazji zmiany przeznaczenia budynku, np. podczas wydzielenia w nim lokalu użytkowego, przy okazji poważnych remontów, podczas których dochodzi do wyburzenia części budynku, wymiany okien i drzwi lub wymiany instalacji, podczas nadbudowy lub przebudowy domu. W każdym przypadku są to na tyle znaczące zmiany w strukturze nieruchomości, że wymagają od nas dodatkowego sprawdzenia ogólnej stabilności budynku. Pamiętajmy też, że równie ważne są regularnie wykonywane przeglądy budynków mieszkalnych. Jeżeli nie zlecimy tej usługi rzeczoznawcy budowlanemu na czas, będzie nam trudno wyegzekwować w razie awarii należyte świadczenia i odszkodowanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here