Według raportu międzynarodowej sieci firm audytorsko-doradczych KPMG opublikowanego w 2018 roku, około 65% firm o rocznych przychodach powyżej 2 milionów złotych, korzysta z usług biura rachunkowego. Również mniejsze przedsiębiorstwa, o niższym progu dochodowym, skłaniają się do współpracy z wyspecjalizowanym księgowym, który doskonale orientuje się w gąszczu zawiłych i ciągle zmieniających się przepisów finansowych. Niektóre z biur oferują jedynie podstawowe usługi księgowe przy bieżącej obsłudze finansowej. Decydując się na skorzystanie z podmiotu zatrudniającego doradcę podatkowego, możemy zlecić znacznie szerszy zakres obowiązków w zarządzaniu swoim przedsiębiorstwem. Czyniąc użytek z wszechstronnej wiedzy takiego eksperta, uzyskamy najlepszą efektywność w zarządzaniu daninami wobec państwa.

Dlaczego warto wybrać biuro rachunkowe zatrudniające doradców podatkowych?

Obowiązki księgowego i doradcy podatkowego częściowo pokrywają się ze sobą. Korzystając z usług rachunkowych, możemy zlecić księgowemu takie czynności, jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych, ewidencji zatrudnienia oraz przygotowywanie zeznań i deklaracji. Często księgowy, dysponując dostępem do firmowego konta bankowego, dokonuje także wypłaty wynagrodzeń dla pracowników oraz samodzielnie odprowadza obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek, prowadząc bieżące sprawozdania finansowe. Podobnie jak w przypadku doradcy, jest to zawód zaufania publicznego, który posiada dostęp do objętych tajemnicą firmowych informacji.

Pomoc doradcy podatkowego

Biuro rachunkowe, zatrudniające doradcę podatkowego, oprócz powyższych czynności, może zaoferować znacznie szerszy zakres działań. Doradca podatkowy ma takie same uprawnienia jak księgowy i może skutecznie wypełniać jego obowiązki. Dodatkowo specjalista taki dopilnuje, by prowadzone przez księgowego rozliczenia firmowe były zgodne z aktualnymi przepisami prawa finansowego. Przygotuje on skomplikowaną, specjalistyczną dokumentację i opinie interpretacji przepisów, a w razie potrzeby – będzie reprezentował podatnika przed państwowymi organami podatkowymi i innymi instytucjami, w tym sądami administracyjnymi – przygotowując odpowiednie wnioski, uzasadnienia oraz uczestnicząc w rozprawach.

Doradca podatkowy, bazując na swojej obszernej wiedzy, umiejętnie określi wybrane ryzyka i korzyści z podejmowanych działań przedsiębiorstwa, przygotuje wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, a w razie potrzeby zaskarży wydaną opinię. Udzieli także istotnego wsparcia merytorycznego w momencie kontroli skarbowej lub podatkowej, skutecznie zastępując swojego zleceniodawcę. Pomoże też wyznaczyć najbardziej korzystną strategię biznesową, przeprowadzi analizę rynkową i opracuje odpowiednią koncepcję cenową oraz podatkową, która przyniesie organizacji oszczędności.

Kto może zostać doradcą podatkowym?

W przeciwieństwie do księgowego, doradca podatkowy musi uzyskać stosowne wyższe wykształcenie, przynajmniej 2-letnią praktykę zawodową oraz posiadać wpis do Krajowej Rady Doradców Podatkowych, pozwalający na legalne wykonywanie zawodu. Doradca ma obowiązek stale podnosić swoje kompetencje, uczestnicząc na bieżąco w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, gdzie poznaje najnowsze przepisy dotyczące finansów i podatków. Obowiązuje go zachowanie tajemnicy zawodowej gwarantującej pełną dyskrecję prowadzonych działań, oraz obligatoryjne wykupienie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, pokrywającego koszty efektów ewentualnych uchybień w jego pracy.

Prowadząc własną firmę, warto korzystać z usług obu specjalistów – zarówno księgowego, jak i doradcy podatkowego. Współpracując z biurem rachunkowym zatrudniającym doradcę podatkowego, zyskamy kompleksowe prowadzenie naszych ksiąg finansowych, wsparte wiedzą i kontrolą nad zgodnością z aktualnymi przepisami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here