Rozwód jest jedną z trzech okoliczności, które mogą zakończyć małżeństwo w świetle polskiego prawa (dwie pozostałe okoliczności przewidziane przez ustawodawcę to śmierć jednego z małżonków oraz unieważnienie małżeństwa). Na ogół jest to wydarzenie bardzo stresujące. Dla własnego spokoju oraz ze względów prawnych (sąd może orzec rozwód z lub bez orzekania o winie) warto skorzystać w przypadku procesu rozwodowego z pomocy, której może udzielić kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prowadzeniu tego typu spraw.

Niezwykle ważnym aspektem jest ustalenie alimentów dla małoletnich dzieci oraz sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Jeśli małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia co do dzieci, to mogą w kancelarii radców prawnych podpisać porozumienie rodzicielskie, które będzie szczegółowo ustalać wszystkie aspekty wychowania i alimentacji dzieci.

W pewnych przypadkach możliwe jest również uzyskanie alimentów od drugiego małżonka.

Rozwód, a zupełny i trwały rozkład pożycia – porady prawne

Artykuł 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego warunkuje możliwość udzielenia rozwodu wystąpieniem zupełnego oraz trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Co to oznacza w praktyce?

  • Zupełny rozkład pożycia – mówimy o nim, gdy pomiędzy małżonkami ustały wszelkie więzy duchowe, fizyczne oraz gospodarcze. Najbardziej oczywista w tym zakresie jest sytuacja, gdy jeden z małżonków wyprowadził się i nie ma zamiaru zmieniać tej sytuacji. Warto zaznaczyć, że zerwanie samych więzi duchowych i fizycznych przy zachowaniu więzi gospodarczych jest w większości przypadków wystarczające dla sądu i pozwala na orzeczenie rozwodu.
  • Trwały rozkład pożycia – sąd wymaga, aby wspomniany wcześniej rozkład pożycia ma charakter trwały (kryterium czasu jest w tym wypadku kwestią uznaniową) i nie rokuje na poprawę. Jeśli kryterium trwałości nie jest w pełni spełnione, sąd może orzec separację na określony czas. W praktyce sądy bardzo rzadko orzekają separację, ponieważ z reguły uznają, że dochodzi do trwałego rozkładu pożycia.

W przedsądowej ocenie zupełności oraz trwałości rozkładu małżeństwa może pomóc nam wybrana przez nas kancelaria radców prawnych, która dodatkowo będzie reprezentowała nasze interesy w sądzie podczas sprawy rozwodowej.

Kiedy sąd nie udzieli rozwodu małżonkom?

Wspomniany wcześniej artykuł 56 Kodeksu rodzinnego określa trzy sytuacje, które pomimo zupełnego i trwałego rozkładu małżeństwa, nie pozwalają sędziemu na udzielenie rozwodu.

  • W wyniku rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych, małoletnich dzieci małżonków – na przykład rozwód mógłby doprowadzić do znacznego pogorszenia się warunków socjalnych dzieci.
  • Rozwodu żąda małżonek całkowicie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek na rozwód nie udziela zgody – na przykład rozwodu żąda małżonek zdradzający (winny rozkładu pożycia), a nie zgadza się na niego małżonek zdradzany.
  • Rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego – na przykład rozwodu żąda małżonek, który opiekuje się swoim chorym współmałżonkiem (w momencie rozwodu chory małżonek zostałby całkowicie pozbawiony opieki).

Należy jednak pamiętać, iż określone przez ustawodawcę trzy przeciwwskazania do udzielenia rozwodu są w pewnym stopniu względne i można je podważyć przed sądem.

Małoletnie dzieci bardzo rzadko są przyczyną oddalenie pozwu o rozwód. Często bowiem dzieci wplątane są w konflikt rodzinny, a zakończenie procesu może gwarantować stabilizację dla dzieci.

Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy należy złożyć do sądu okręgowe właściwego ze względu na miejsce ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków, jeśli choć jedno z nich w danym okręgu stale przebywa. W momencie gdy każdy z małżonków mieszka gdzie indziej, właściwym sądem okręgowym staje się sąd obejmujący swoim zasięgiem miejsce zamieszkania osoby pozwanej. W wybranych przypadkach może to być również sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania powoda – gdy nie można ustalić miejsca zamieszkania współmałżonka pozywanego.

Podsumowując, polski system prawny jest dosyć zawiły i daje duże możliwości interpretacji poszczególnych przepisów. Tym samym przedrozwodowe porady prawne udzielone przez doświadczonych radców mogą być bardzo pomocne w przygotowaniu się do sądowej batalii.

Źródło: radcowie-prawni.waw.pl – lista radców prawnych Warszawa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here