Dotychczas transport kolejowy powszechnie uznawany był za tańszy niż transport lotniczy, a jednocześnie droższy od transportu morskiego. Rozwój, jaki nastąpił w ostatnich latach w branży międzykontynentalnego transportu kolejowego pozwala na zastosowanie skutecznych rozwiązań, które umożliwiają znaczną redukcję kosztów transportu koleją w stosunku do tych, jakie generuje przewóz towarów statkiem.

Kolej w transporcie międzynarodowym

Znaczenie transportu kolejowego w spedycji międzynarodowej nabiera coraz większego znaczenia. Świadczy o tym chociażby sukcesywny wzrost liczby pociągów, które uruchamiane są na trasach łączących Unię Europejską z Chinami. Nowy Jedwabny Szlak w ostatnich latach wzbogacił się o prawie 4000 pociągów towarowych rocznie. W kolejnych latach przewiduje się wzrost tej liczby o 1000 kolejnych pociągów w skali roku. Mimo, iż tabor kolejowy stanowi niecałe 2% tranzytu morskiego Unii Europejskiej, w wielu przypadkach może stanowić jego tańszą alternatywę.

Patrząc kilka lat wstecz zauważymy, że międzykontynentalny transport kolejowy stanowił szybkie rozwiązanie dotyczące przewozu towarów za stosunkowo niskie ceny w porównaniu do transportu samolotami. Był też jednocześnie o wiele droższy niż transport przesyłek drogą morską. Ostatnie lata przyniosły jednak znaczny rozwój polityki transportowej, również w obrębie taboru kolejowego, w wyniku którego kolej może być tańsza niż statek.

Kolej tańsza w formule door-to-door

Z doświadczeń wielu przewoźników wynika fakt, iż transport kolejowy może generować niższe koszty niż ma to miejsce w przypadku, wydawać by się mogło, stosunkowo tańszego transportu morskiego. Szczególnie widoczne staje się to w formule door-to-door. Usługa ta polega na kompleksowej organizacji usług transportowych od miejsca nadania przesyłki, aż do miejsca jej faktycznego odbioru. Może to być dowolne miejsce wskazane przez klienta, takie jak docelowy magazyn czy nawet oddział firmy. Spedytor ponosi wówczas całkowitą odpowiedzialność za przesyłkę od momentu odbioru jej od nadawcy, aż do momentu przekazanie jej „w ręce” odbiorcy. Stosowany w formule door-to-door outsourcing usług przewozowych, już sam w sobie może przyczynić się do obniżenia kosztów działania przedsiębiorstwa.

Wracając do kosztów transportu kolejowego w formule door-to-door są one niższe niż w przypadku innych środków transportu. Zarówno koszty frachtu samochodowego, jak i opłaty handlingowe, w przypadku kolei są po prostu tańsze. Odpowiedni dobór środków transportowych w tym przypadku pozwala na znalezienie najbardziej optymalnego rozwiązania.

Korzyści z transportu kolejowego na zasadach EXW

Import większości towarów z Chin odbywa się na zasadach FOB. Jak sama nazwa wskazuje, jest to cena ładunku „Free On Board” (z ang. „na burcie statku”). Obowiązkiem dostawcy staje się tutaj dostarczenie ładunku do wskazanego portu bądź magazynu, opłacenie kosztów przeładunkowych na linii samochód-plac-burta, a także opłacenie kosztów odprawy celnej. W związku z tym, eksporter sprzedaje towar, generując dodatkowo niejednokrotnie bardzo wysokie koszty transportu towarów do portu docelowego. Oczywiście importer ma możliwość organizacji takiego transportu we własnym zakresie, jednak po głębszych analizach i kalkulacjach staje się to po prostu nieopłacalne. W ten sposób transakcja na zasadach FOB staje się dla niego jedyną dostępną możliwością realizacji przesyłu towaru.

Sukcesywny rozwój międzynarodowego transportu kolejowego pozwolił na stworzenie i wdrożenie nowych rozwiązań. Przewozy kolejowe realizowane są bowiem w zdecydowanej większości zgodnie z zasadami EXW. Dzięki włączeniu usługi bezpośredniego odbioru towaru z przedsiębiorstwa, pomijamy koszty generowane przez marże naliczane w tym przypadku przez eksportera. Oczywiście istotne staje się tutaj rozpatrzenie i dokładna analiza kosztów transportu morskiego oraz kolejowego. W większości przypadków możemy być mile zaskoczeni tym, iż to właśnie transport koleją stanie się tańszym rozwiązaniem. Istotne staje się tutaj wyjście z dotychczas utartych przekonań i otwarcie na nowe, bardziej skuteczne, a co za tym idzie, także tańsze rozwiązania w zakresie transportu międzynarodowego.

Źródło: Spedycja międzynarodowa, usługi spedycyjne – Symlog Warszawa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here