Gdy nasze przedsiębiorstwo znajdzie się w sytuacji kryzysowej, konieczne jest podjęcie właściwych działań, które pozwolą nam z niej wyjść. Jedną z najskuteczniejszych metod jest przeprowadzenie restrukturyzacji naprawczej. Aby polepszyć swoje szanse na szybkie i skuteczne poprawienie kondycji finansowej firmy, warto nawiązać współpracę z profesjonalnym biurem rachunkowym.

Podstawowe informacje dotyczące restrukturyzacji

Restrukturyzacja jest stosunkowo skomplikowanym zagadnieniem posiadającym wiele definicji. Możemy za nią uznać zespół procesów, które przeprowadzamy w celu poprawienia pozycji naszej firmy na rynku. Wszelkie działania mają charakter kontrolowany i zaplanowany. Zazwyczaj do restrukturyzacji dochodzi, gdy wymuszą to zaistniałe czynniki wewnętrzne lub zmiany w otoczeniu firmy. Chodzi między innymi o takie wydarzenia jak globalny kryzys finansowy, zmiany technologiczne, rosnąca konkurencja wynikająca z postępującej globalizacji gospodarki lub zmiany w prawodawstwie. Z kolei do czynników wewnętrznych należą różne wady systemów obowiązujących w naszej firmie, utrata bezpośredniej kontroli nad organizacją lub nadmierna dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa.

Rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw

Poszczególne typy restrukturyzacji różnią się między innymi z uwagi na sytuację, która wymusiła przeprowadzenie zmian. Istotne jest również to, w którym punkcie swojego rozwoju znajduje się dane przedsiębiorstwo. Jeżeli dąży do osiągnięcia pozycji lidera w swojej branży, to często zdecyduje się na restrukturyzację dostosowawczą. Zwana również adaptacyjną, wiąże się z dokładną analizą i reagowaniem na zmiany zachodzące w środowisku firmy. Niezwykle istotne jest szybkie wdrażanie przydatnych modyfikacji, aby nie stracić swojej obecnej pozycji. W skrajnych przypadkach może dojść do całkowitego wypchnięcia z rynku. Podobna jest restrukturyzacja antycypacyjna. W niej również musimy dokonać dokładnej analizy rynku i aktualnych trendów. W tym przypadku zamiast bieżąco reagować na zachodzące zmiany, chcemy je przewidywać z wyprzedzeniem. W tej sytuacji znacznie łatwiej przystosować się do nowych warunków.

Do najważniejszych restrukturyzacji należą te o charakterze naprawczym. Przeprowadzane są, gdy przedsiębiorstwo jest zagrożone kryzysem lub nawet likwidacją. W przeciwieństwie do innych restrukturyzacji, proces naprawczy ma charakter krótkoterminowy. Ma za zadanie między innymi przywrócić wypłacalność firmy i poprawić niepożądane warunki ekonomiczne. Chcemy usunąć wszystkie czynniki, które pogarszają sytuację naszego przedsiębiorstwa. W ramach tego procesu można zmieniać kierunek produkcji, wyeliminować mało dochodowe wyroby, skorygować politykę finansową lub formę organizacyjno-prawną. Wiele przedsiębiorców decyduje się na redukcję kosztów stałych, rozwiązanie rezerw lub optymalizację procesów zarządzania ryzykiem. Taka restrukturyzacja jest często jedynym sposobem uratowania firmy przed ogłoszeniem upadłości. Gdy uda nam się ją skutecznie przeprowadzić, następnym krokiem jest zazwyczaj restrukturyzacja rozwojowa. Składają się na nią działanie o charakterze długofalowym realizowane przez kilka lat. Chodzi o wytworzenie przewagi konkurencyjnej i oddalenie od siebie widma kolejnych kryzysów. Możemy skupić się na tworzenie skuteczniejszych strategii finansowych, wdrażanie innowacyjnych technologii oraz obniżanie kosztów. Dobrym pomysłem jest również ekspansja geograficzna, fuzje oraz przejęcia innych firm.

Czy pomoc biura rachunkowego jest przydatna podczas przeprowadzania restrukturyzacji?

Coraz częściej przedsiębiorcy powierzają obsługę księgową firmy profesjonalnym biurom rachunkowym. Wynika to z faktu, że outsourcing w tym zakresie ma liczne zalety. Jedną z najważniejszych jest możliwość znacznej redukcji kosztów dzięki wyeliminowaniu potrzeby prowadzeniu działu księgowego. Tego typu podmioty mają również doświadczenie w zakresie przeprowadzania restrukturyzacji przedsiębiorstw. Mogą zaoferować nam pomoc w przygotowaniu skutecznego programu naprawczego, który pozwoli nam wyjść z sytuacji kryzysowej. Biuro rachunkowe jest w stanie nadzorować realizację poszczególnych etapów tego planu. W razie potrzeby pracownicy przeprowadzą jego aktualizację oraz wspomogą kadrę kierowniczą firmy podczas wdrażania wszelkich usprawnień i zmian. Niezwykle ważne jest zapewnienie ciągłości procesów księgowych podczas przeprowadzania restrukturyzacji naszego przedsiębiorstwa. Pomoc zewnętrznych podmiotów takich jak biura rachunkowe będzie w tym nieoceniona.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here