Szacunek dla środowiska naturalnego nie jest już domeną wąskiej grupy ekologów. Świadomość i postawa ekologiczna coraz częściej znajduje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Refleksja nad działalnością firmy w zakresie jej oddziaływania na otoczenie czyni z niej w konsekwencji nie tylko bardziej przyjazną klimatowi, ale też zwyczajnie opłaca się finansowo.

Ekologia w firmie a oszczędzanie

Lista kosztów stałych w przedsiębiorstwie zawsze jest długa. Wielu wydatków uniknąć się nie da, ale część z nich można z powodzeniem zmniejszyć i to praktycznie bez wysiłku. Obniżeniu opłat często towarzyszą dodatkowe korzyści, jak np. lepsza organizacja i warunki pracy. Połączenie działań wynikających z pobudek ekologicznych z racjonalnym gospodarowaniem zasobami realnie wpłynie na codzienne funkcjonowanie firmy. Rosnącą popularnością cieszą się takie rozwiązania, jak:

  • Obniżenie temperatury w pomieszczeniach – powierzchnie przegrzane nie sprzyjają koncentracji, powodują odczucie dyskomfortu, a także wymuszają nadliczbowe wietrzenia, co z kolei zaburza efektywność cieplną. Redukcja temperatury powietrza zdaje się nie mieć złych stron i tak jest w istocie. Każdy stopień w dół (aż do uzyskania optymalnej wartości) to oszczędność, a w przypadku pomieszczenia przegrzanego o 3-4 stopnie może to być nawet 10%-owa obniżka kosztów grzewczych.
  • Efektywne wykorzystanie urządzeń – ogromna ilość energii elektrycznej jest marnowana przez zwykłą niedbałość i lekceważący stosunek do kwestii środowiskowych. Biura wypełnione są wszelkiej rodzaju urządzeniami, które pochłaniają prąd niezbędny do ich pracy. Warto jednak wprowadzać zasady, które obniżą zużycie mediów i zdyscyplinują wszystkich, a dodatkowo przysłużą się środowisku naturalnemu. Zaleca się wyłączanie komputerów (i innych sprzętów) zamiast pozostawiania ich w trybie czuwania, ale też korzystanie z trybu uśpienia, nawet w przypadku niedługich przerw w pracy. W ujęciu miesięcznym i rocznym są to ogromne liczby godzin zbędnego poboru energii, które przy drobnych korektach można uratować.
  • Rozsądna eksploatacja – marnotrawstwo jest frustrujące i kosztowne. Dobrym sposobem na oszczędzanie będzie m.in. korzystanie z recyklingowanego papieru (wbrew pozorom – wysokiej jakości), czy uzupełnianie tuszy i tonerów zamiast kupowania nowych. Przemyślane zamówienia pod kątem ilościowym i jakościowym uchronią przed zastawieniem przestrzeni biurowej zbędnymi przedmiotami.

Fotowoltaika – rozwiązanie kompleksowe

Pozytywny wpływ wielu wymienionych wyżej działań może zostać wzmocniony. Fotowoltaika dla biur to nowoczesność i ekologia w jednym. Znaczenie odnawialnych źródeł energii (OZE) w gospodarce będzie rosnąć w kolejnych latach i dekadach, ale już dziś ich stosowanie oznacza szereg korzyści. Czysta energia elektryczna jest mile widziana przez agencje rządowe oraz instytucje finansowe, które wspomagają chętnych na każdym etapie dążenia do rozpoczęcia zasilania się tą metodą. Liczne programy nastawione są na dofinansowanie wprost lub w sposób pośredni (ulgi, mniejsze marże, preferencyjne warunki umów) zakupu odpowiednich urządzeń i ich montażu. Zewnętrzne zachęty ekonomiczne to ważny, ale nie jedyny argument przemawiający za przejściem na fotowoltaikę.

Promieniowanie słoneczne zamieniane jest przez panele fotowoltaiczne w energię elektryczną – najpierw w postaci prądu stałego, a dzięki inwerterowi w prąd zmienny. Oznacza to, iż tak uzyskana energia może wprost trafiać do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku i zasilać podłączone do niej urządzenia. Jeśli dodatkowo będziemy racjonalnie korzystać z urządzeń wykorzystujących zieloną energię, zyskamy podwójnie. Nadmiar wyprodukowanej w ten sposób energii dzięki dwukierunkowemu licznikowi przekazujemy do sieci elektroenergetycznej, a później możemy odebrać go zgodnie z systemem opustów (np. w okresie zimowym, kiedy wydajność fotowoltaiki nie będzie wystarczająca). Zastosowanie paneli pozwala na zaopatrzenie biura w prąd przez wiele miesięcy w roku bez konieczności zewnętrznego wspomagania.

Firma przyjazna środowisku to dobrze zarządzane, zorganizowane i racjonalnie gospodarujące przedsiębiorstwo. Aspekty ekologiczne i ekonomiczne wzajemnie się wspierają, co pozwala uzyskać większą efektywność i opłacalność działalności. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia wizerunkowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here